Snelle links

TIM Theater / Inspinazie
Thematisch Improvsiatietheater voor bedrijven, organisaties, evenementen

Living Impro / Inspinazie
cursussen improvisatiewijsheid in leven & werk

Marc Breban, Frank De Blok,  Leen De Koker, Suzanne Kempeneers, Ingrid Deprez, Nathalie Van Renterghem  
improvisatietrainers

30 jaar Inspinazie in een notendop

Inspinazie startte in 1993 als improvisatietheatercollectief onder impuls van Marc Breban. Marc maakt kennis met improvisatietheater via cursussen bij Michiel Devlieger, toenmalig stafmedewerker bij Wisper. Samen met Michiel trok hij al snel naar Canada om een eerste opleiding te volgen bij Keith Johnstone.
Marc was in die tijd erg actief bij Top-Vakantie, een jeugdvakantie-organisatie waar jaarlijks tijdens het bedankingsfeest voor monitoren een groots theaterspektakel op het programma stond. Marc verzamelde een groep geïnteresseerden om voor dat evenement te werken aan een improvisatietheaterproductie.  Na de succesvolle uitvoering besloot het gezelschap verder te blijven bestaan en Inspinazie werd geboren.

Inspinazie heeft een ontwikkeling gekend die eigenlijk sterk beïnvloed is door de principes van improvisatietheater: veranderingen die zich aanboden in de groep werden aangegrepen om te evolueren, de organisatie trachtte zowel wendbaarheid als rustig-afwachten-en-kijken-wat-er-komt – zo typisch in improvisatie – toe te passen op zichzelf.

Zo expandeerde Inspinazie van een kleine familiale tribe naar een grotere groep, aangevuld met improvisatiespelers uit eigen curssen en andere improvisanten.
De expansie betrof ook het regelmatig te gast zijn op internationale improvisatiefestivals en vooral het zelf organiseren van 10 edities van het wereldvermaarde Leuvense Internationale Improvisatietheaterfestival.
Deze festivals vormden een hele rijke inspiratiebron voor het werk van vele lokale improvisanten binnen en buiten Inspinazie.
Inspinazie speelde jarenlang improvisatieformats van Keith Johnstone: Maestro, Gorillatheater en Theatersport. Het werk van Keith vormt de grootste inspiratie van het gezelschap. Dit via opleidingen die meerdere spelers bij hem gingen volgen of wanneer hij met Inspinazie in België kwam werken, en ook via de veelvuldige cursussen met Patti Stiles en Shawn Kinley, twee van zijn meest nabije spelers.
Inspinazie liet zich ook rijkelijk inspireren door andere bronnen en disciplines en ontwikkelde haar eigen stijl met veel zelfverzonnen formats. Storytelling, samenspel en experiment vormden daarbij steeds de essentie.
Al heel snel werd een jongerengroep opgericht, Inspinazie XS. Zo kon iedereen die kennis wilde maken met improvisatietheater bij inspinazie terecht: jongeren en later ook kleinere kinderen bij XS, en volwassenen via het partnerschap met Wisper. Het geven van cursussen was een fundamentele pijler van Inspinazie en dat werk wordt nog steeds verder gezet. De missie van de vereniging luidde immers om improvisatietheater als podiumkunst beter te verspreiden in de theaterwereld via voorstellingen en opleidingen. Dat leeft verder in ieder die het merk Inspinazie uitdraagt.

Inspinazie professionaliseerde doordat meerdere spelers van hun geliefde hobby hun beroep maakten. Improvisatietheatervoorstellingen werden naaste de maandelijkse voorstellingen voor het brede publiek, gespeeld op studiedagen, congressen. Steeds meer werden heel specifieke vragen uit organisaties en bedrijven beantwoord met op maat gemaakte improvisatietheaterformules “incompany”. De hoge interactiegraad maakte binnen de kortste keren van improvisatietheater een geliefde bedrijfstheatervorm. Daarnaast ontwikkelde Inspinazie teambuildings, communciatie-, leiderschaps en creativiteitstrainingen, en droeg zo bij aan de wereldwijd groeiende beweging van Applied Improvisation: het toepassen van improvisatietheaterprincipes buiten het theater.

Inspinazie diversifieerde en werd een hybride organisatie. De harde uitsluitende lijnen die vaak worden gemaakt tussen professionalisme en amateurisme in de kunsten, of tussen commercieel en vrijwillig, profit en non-profit, werden bespeeld en dat werd een boeiende, en niet altijd makkelijke, zoektocht naar een combinatie van inclusie en kwaliteit. Inspinazie vond daarop een antwoord door zich te ontwikkelen tot een netwerk met de naam Improvisatietheaterhuis Inspinazie. Onder die vlag huisden autonome entiteiten: het festival, zelfstandige communicatietrainers, een artistiek gezelschap, jongerencursussen, volwassencursussen, een bedrijfstheatergroep, een experimenteerruimte,…

In 2023 rondden we de organisatievorm van Inspinazie af, zowel administratief als intern op rituele wijze. Onder andere worden daarbij de spelers geëerd die meer dan 25 jaar dienst deden, met een medaille van de Vlaamse Overheid, afdeling Cultuur: Suzanne Kempeneers, Leen De Koker, Nathalie Van Renterghem, Marc Breban en Bo Loosen die ook bijna die hele tijd de rol van voorzitter opnam.

Inspinazie leeft verder als kwaliteitslabel. De merknaam wordt trots verder gedragen bij TIM Theater / Inspinazie, Living Impro / Inspinazie en in gedeeld eigenaarschap van meerdere Inspinaziërs in hun trainerswerk.