Site Overlay

Privacy

Inspinazie VZW, gevestigd aan Inspinazie VZW Opvoedingsstraat 9 3010 Leuven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Deze verklaring is enkel van toepassing op de deelwerkingen Inspinazie XS (jongerenwerking), Improovelicious (festival) en Inspinazie Tout-Court (artistiek gezelschap), alsook tijdelijke projecten die rechtstreeks onder Inspinazie vzw vallen. Andere leden van het netwerk Improvisatietheaterhuis Inspinazie vallen onder een andere rechtspersoonlijkheid, een overzicht daarvan vind je onderaan deze verklaring.

Contactgegevens m.b.t. gegevensbescherming

Boudewijn Loosen
bo@inspinazie.be en 0497 20 45 06

Persoonsgegevens die wij verwerken

Inspinazie VZW verwerkt jouw persoonsgegevens (en/of die van je kinderen) doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Dit via inschrijvingen voor of uitvoeren van workshops, cursussen en reserveringen voor voorstellingen.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer via overschrijvingen
  • Beeldmateriaal mits uitdrukkelijke toestemming

Gebruik gegevens

Inspinazie vzw verzamelt opgesomde gegevens met volgende doelen:

Het afhandelen van je betalingen of vergoedingen
Het verzenden van nieuwsbrieven
Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten
Wanneer we er wettelijk toe verplicht zijn (bv. het bijhouden van boekhouding, het verzekeren van leden,..)
Beeldmateriaal wordt enkel gebruikt met uitdrukkelijke goedkeuring, ter promotie van onze diensten op sociale media en onze websites

Inspinazie VZW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Cookies op de websites

Inspinazie VZW gebruikt voor haar websites alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Overzicht van de websites:
www.inspinazie.be
www.inspinaziexs.be
www.improovelicious.be
www.inspinazie.com

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Neem hiervoor contact op met de persoon die uw gegevens heeft opgevraagd of met Boudewijn Loosen indien onduidelijkheid.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door onze VZW en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over je beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Inspinazie VZW zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Inspinazie VZW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Rechtspersoonlijkheden andere partners Improvisatietheaterhuis Inspinazie

Ter informatie geven wij hier een overzicht van de rechtspersoonlijkheden voor het geval je vragen hebt i.v.m. je gegevens en het gebruik ervan door een van onze partners, led:
Dramai, Living Impro, TIM Theater : JODA bvba 0475 36 50 50
Essentie: Suzanne Kempeneers
Zeggedis: Charlotte De Metsenaere
Circolito Improvisatiecursussen: Circolito vzw
Wisper Improvisatiecursussen:  Wisper vzw

Deze verklaring werd laatst gewijzigd op 4 september 2019

Copyright © 2024 . All Rights Reserved. | Chique Photography by Catch Themes