Wat en Hoe

Improvisatietheaterhuis Inspinazie heeft volgende missie:

We verbinden verscheidene organisaties in een hecht netwerk om van daaruit improvisatietheater als kunst en als filosofie te verspreiden.
Zowel op als naast het podium.
A la Inspinazie.

“A la Inspinazie ” vormt onze visie, en dat zien wij zo:

 • In de werking algemeen en tijdens activiteiten beogen wij voor zowel teams, als cursisten als publiek een sfeer te creëren van:
  – openheid en vertrouwen
  – veiligheid en durf
  – speelsheid en rust
  – respect en vrijheid
 • Improvisatietheater en de bijhorende filosofie heeft een enorme rijkdom, die wij benadrukken in heel ons aanbod:
  – mensen in het hier & nu brengen
  – zichtbaar maken wat eerder onzichtbaar was
  – taboes doorbreken
  – ruimte maken voor experiment
  – ervaringsleren
  – creëren van dialoog en verbinding
 • Onze kern is improvisatietheater, niet enkel improvisatie. We hechten een groot belang aan de theatrale insteek, niet enkel in de theatrale toepassingen. Zo gaat er in spel en training veel aandacht naar authenticiteit, het esthetische, beroering, het verhalende en de combinatie hoofd-hart-handelen. We behoeden ons voor de intellectualisering van improvisatie als tool. Wij laten ons inspireren door verschillende improvisatiestromingen en leggen over het algemeen het accent op samenspel en storytelling.
 • Wij zijn een professionele organisatie, gericht op kwaliteit voor klanten en publiek in al onze kamers. We streven naar een sterke uitwisseling en connectie tussen de verschillende kamers, de trainers en de spelers. We blijven ons verdiepen in ons vak, zoeken grenzen op en ontwikkelen als personen en als teams een eigen visie en aanpak.
 • We houden onze blik ook gericht op de buitenwereld via het geven en volgen van opleidingen, organiseren en deelnemen aan festivals, via partnerschappen,…
  – Inspinazie is lid van het ITI: International Improvisation Theatre Institute
  – We hebben een eigen internationaal improvisatietheaterfestival
  – I.s.m. Vlerick onderzochten we met de steun van Flanders DC de impact van improvisatievaardigheden op management-educatie in Business Schools en zetten programma’s op die nu verdergezet worden.

Improvisatietheaterhuis Inspinazie is als volgt georganiseerd:

Inspinazie Improvisatietheaterhuis is een netwerk-vzw, waarin het merk Inspinazie en haar verschillende uitdragers worden verenigd.
Alle kamers zijn vertegenwoordigd in de algemene vergadering. Een overzicht ervan vind je onmiddellijk op de homepage. Kamers zonder winstoogmerk maken deel uit van dezelfde vzw, kamers die beroepshalve actief zijn hebben een eigen juridische identiteit. We zien onszelf als een hybride organisatie waarin activiteiten die wel en niet  bezoldigd zijn een netwerk vormen en elkaar versterken.