Site Overlay

het merk

“A la Inspinazie ” betekent:

De kern van het merk Inspinazie is improvisatietheater, niet enkel improvisatie. We hechten een groot belang aan de theatrale insteek, niet enkel in de theatrale toepassingen. Zo gaat er in spel en training veel aandacht naar authenticiteit, het esthetische, beroering, het verhalende en de combinatie hoofd-hart-handelen. We behoeden ons voor de intellectualisering van improvisatie als tool. Wij laten ons inspireren door verschillende improvisatiestromingen en leggen over het algemeen het accent op samenspel en storytelling.

Tijdens activiteiten voor zowel teams, als cursisten als publiek een sfeer te creëren van:
– openheid en vertrouwen
– veiligheid en durf
– speelsheid en rust
– respect en vrijheid

Improvisatietheater en de bijhorende filosofie heeft een enorme rijkdom, die wij benadrukken:
– mensen in het hier & nu brengen
– zichtbaar maken wat eerder onzichtbaar was
– taboes doorbreken
– ruimte maken voor experiment
– ervaringsleren
– creëren van dialoog en verbinding

Inspinazie staat voor professionaliteit, gericht op kwaliteit voor deelnemers, klanten en publiek. We blijven ons verdiepen in ons vak, zoeken grenzen op en ontwikkelen als personen en als teams een eigen visie en aanpak.

Copyright © 2024 . All Rights Reserved. | Chique Photography by Catch Themes